slider-adn-41

NAJBLIŽŠIE ŠKOLENIE ODBORNÍKOV NA PLAVIDLE

13.06 - 17.06.2016

ONLINE PRIHLÁŠKA

slider-poradcov-adr-1

NAJBLIŽŠIE ŠKOLENIE VODIČOV ADR

24.05. – 27.05.2016

ONLINE PRIHLÁŠKA

slider-vlak-5

NAJBLIŽŠIE ŠKOLENIE PORADCOV RID

23.05. - 27.05.2016

ONLINE PRIHLÁŠKA

dgsa-academy-slide3

NAJBLIŽŠIE ŠKOLENIE PORADCOV ADN

06.06. - 10.06.2016

ONLINE PRIHLÁŠKA

dgsa-academy-slide6

NAJBLIŽŠIE ŠKOLENIE PORADCOV ADR

16.05. - 20.05.2016

ONLINE PRIHLÁŠKA

ŠKOLENIE ADR / RID / ADN v Žiline a Bratislave

ŠKOLENIE ADR

Skolenie ADR

Na základe poverenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR organizujeme a vykonávame školenia vodičov a bezpečnostných poradcov ADR v našich školiacich strediskách – Dom techniky Žilina a Dom techniky Bratislava.

Zisti viac    >>>

ŠKOLENIE RID

Skolenie RID

Na základe poverenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR organizujeme a vykonávame školenia bezpečnostných poradcov RID v našich školiacich strediskách – Dom Žilina a prístav Bratislava.

Zisti viac    >>>

ŠKOLENIE ADN

skolenie-adn

Na základe poverenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR organizujeme a vykonávame školenia osádok riečnych plavidiel  a bezpečnostných poradcov  ADN v našom školiacom stredisku DGSA Academy v prístave Bratislava.

Zisti viac    >>>

V prípade ak potrebujete riešiť vo vašej spoločnosti pozíciu bezpečnostného poradcu môžete využiť ponuku našej spoločnosti DGSA Consulting s.r.o., ktorá sa špecializuje na  poskytovanie služieb bezpečnostného poradcu pri preprave nebezpečných vecí a tovaru cestnou, železničnou, vnútrozemskou vodnou, námornou a leteckou dopravou v súlade s požiadavkami medzinárodných dohôd a dohovorov ADR, RID, ADN, IMDG Code a IATA DGR. Prenechajte Vaše starosti nám …

 

Partneri stránky

 

[logo-carousel id=partneri]