TYP ŠKOLENIA  CENA ZA ŠKOLENIE
Základné školenie (všetky triedy okrem 1 a 7) 525,- €
Rozširovacie školenie na triedu 1 250,- €
Rozširovacie školenie na triedu 7 250,- €
Obnovovacie školenie základné (všetky triedy okrem 1 a 7) 390,- €
Obnovovacie školenie na triedu 1 150,- €
Obnovovacie školenie na triedu 7 150,- €

 

 

V cene sú zahrnuté učebné pomôcky, výtlačok Dohody ADN, Dohody ADR (alebo Poriadku RID) a predpisu CEVNI v slovenskom jazyku.

Školenie je ukončené záverečnou skúškou na Dopravnom úrade – Divízia vnútrozemskej plavby. Poplatok za vykonanie skúšky je 165,50 Eur.

Na školenie sa môžete prihlásiť:

  • telefonicky na čisle 0917 31 32 33
  • vyplnením prihlášky on-line na týchto stránkach
  • emailom: academy@dgsa.sk