TYP ŠKOLENIA  CENA ZA ŠKOLENIE
Základné školenie na prepravu suchých nákladov * 240,- €
Základné školenie na prepravu v tankových plavidlách typu  N * 240,- €
Základné školenie kombinované (suchý náklad a tankové plavidlá typu  N) * 300,- €
Špecializované školenie na prepravu v tankových plavidlách typu C * 150,- €
Špecializované školenie na prepravu v tankových plavidlách typu G * 150,- €
Obnovenie osvedčenia na prepravu suchých nákladov 200,- €
Obnovenie osvedčenia na prepravu v tankových plavidlách typu N 200,- €
Obnovenie osvedčenia kombinované (suchý náklad a tankové plavidlá typu N) 240,- €
Obnovenie osvedčenia na prepravu v tankových plavidlách typu N + špecializované školenie na prepravu v tankových plavidlách typu C alebo G *
300,- €
Obnovenie osvedčenia kombinované (suchý náklad a tankové plavidlá typu N) + špecializované školenie na prepravu v tankových plavidlách typu C alebo G *
340,- €
Obnovenie osvedčenia na prepravu v tankových plavidlách typu N + obnovenie osvedčenia na prepravu v tankových plavidlách typu C alebo G 270,- €
Obnovenie osvedčenia kombinované (suchý náklad a tankové plavidlá typu N) + obnovenie osvedčenia na prepravu v tankových plavidlách typu C alebo G
300,- €
* Typ tohto kurzu je ukončený záverečnou skúškou na Dopravnom úrade – Divízia vnútrozemskej plavby. Poplatok za vykonanie skúšky je 165,50 Eur. Pozri viac informácií ….

 

Prečítajte si ako sa prihlásiť na školenie odborníkov ADN

Na školenie sa môžete prihlásiť:

  • telefonicky na čisle 0917 31 32 33
  • vyplnením prihlášky on-line na týchto stránkach
  • emailom: academy@dgsa.sk