ONLINE kurz ADN

Vitajte na stránke online kurzov ADN. Prosím pozorne si prečítajte nasledujúce informácie a postupujte podľa uvedených inštrukcií:

  1. Prostredníctvom online kurzov ADN je možné v súčasnosti absolvovať iba obnovovacie školenie. Základné školenia alebo špecializované školenia sú vo fáze prípravy a schválenia.
  2. Na našich webových stránkach dgsa-academy.sk sa prostredníctvom online prihlášky prihláste na niektorý z uvedených termínov školenia ADN, ktorý Vám vyhovuje.
  3. Na email, ktorý uvediete do prihlášky Vám doručíme informácie týkajúce sa platby. Cena za kurz musí byť uhradená aspoň 10 dnípred začiatkom kurzu nakoľko až po obdržaníplatby na náš účet Vám budú kuriérom zaslané študijné materiály a to na adresu, ktorú ste uviedli v online prihláške.
  4. Online školenie bude prebiehať pomocou aplikácie ZOOM. Pred začiatkom školenia Vám zašleme na váš email návod, ako si aplikáciu stiahnuť a nainštalovať, s presným popisom, ako sa do aplikácie prihlásite.
  5. Školenie ADN začína prvý deň podľa vami vybraného termínu o 08:30 hod. Prihláste sa do aplikácie ZOOM 15 minútpred začiatkom školenia, aby ste si vyskúšali spojenie s lektorom. Zároveň budete v spojení aj s ostatnými účastníkmi kurzu, budete preto musieť dodržiavať zásady týkajúce sa komunikácie, s ktorými budete zoznámení v úvodeonline školenia. Učebné pomôcky majte prosím už nachystané.
  6. Po ukončení školení budete absolvovať online test. V prípade, že vyhodnotenie Vami vyplneného testu bude kladné, bude Vám na Vašu emailovou adresu zaslané osvedčenie o absolvovaní školení, ktoré slúži pre Dopravný úrad Divízia vnútrozemskej plavby ako podklad pre vydanie nového osvedčenia o osobitných znalostiach ADN (osvedčenie odborníka na plavidle).
  7. Ostatné informácie týkajúce sa online kurzu Vám budú poskytnuté priamo počas online školenia alebo nás kontaktujte pred začiatkom školenia telefonicky na čísle: +421 917 31 32 33 alebo prostredníctvom emailu: academy@dgsa.sk

Prajeme pevné zdravie a veríme, že naše online školenie je riešením, ktoré Vám v tejto zložitej dobe pomôže vyriešiť jeden z mála problémov, ktoré musíme spoločne zvládnuť.

A my to zvládneme!