Školenie bezpečnostných poradcov ADNNa základe poverenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zabezpečujeme a vykonávame školenie bezpečnostných poradcov ADN v súlade s požiadavkami Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (dohoda ADN odd. 1.8.3). Školenia sú založené na odborných skúsenostiach lektorov z praxe a na prepracovanej metodike prípravy absolventov kurzu pred záverečnými skúškami.

Absolvovať je možné nasledujúce druhy školenia:

  • základné školenie BP určené na triedy 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 a 9,
  • rozširovacie školenie BP určené na triedu 1 (výbušné látky a predmety)
  • rozširovacie školenie BP určené na triedu 7 (rádioaktívny materiál)
  • obnovovacie školenie BP (v poslednom piatom roku počas platnosti osvedčenia).

Na školenie sa môžete prihlásiť:

  • telefonicky na čisle 0917 31 32 33
  • vyplnením prihlášky on-line na týchto stránkach
  • emailom: academy@dgsa.sk

Chcete mať nižšie náklady na pozíciu bezpečnostného poradcu ADN ? Využite výhodné riešenie služieb externého bezpečnostného poradcu ADN v spoločnosti DGSA Consulting s.r.o.