MIESTO ŠKOLENIA: učebňa DGSA – Bratislava prístav, Prístavná 10, 821 09 Bratislava

(budova Verejných prístavov, a.s., 4. poschodie)

Termíny školení bezpečnostných poradcov ADN pre rok 2018:

Termín školenia  Termín záverečnej skúšky   Dátum uzávierky prihlášky  Poznámka / stav
05.11. – 09.11.2018 16.11.2018 19.10.2018
03.12. – 07.12.2018 14.12.2018 16.11.2018

Termíny školení bezpečnostných poradcov ADN pre rok 2019:

Termín školenia  Termín záverečnej skúšky   Dátum uzávierky prihlášky  Poznámka / stav
11.02. – 15.02.2019 22.02.2019 25.01.2019
11.03. – 15.03.2019 22.03.2019 22.02.2019
01.04. – 05.04.2019 12.04.2019 15.03.2019
13.05. – 17.05.2019 24.05.2019 26.04.2019
10.06. – 14.06.2019 21.06.2019 24.05.2019
08.07. – 12.07.2019 19.07.2019 21.06.2019
12.08. – 16.08.2019 23.08.2019 26.07.2019
09.09. – 13.09.2019 20.09.2019 23.08.2019
07.10. – 11.10.2019 18.10.2019 20.09.2019
11.11. – 15.11.2019 22.11.2019 25.10.2019
02.12. – 06.12.2019 13.12.2019 15.11.2019

 

Na školenie sa môžete prihlásiť:

  • telefonicky na čisle 0917 31 32 33
  • vyplnením on-line prihlášky na týchto stránkach
  • emailom: academy@dgsa.sk