TERMÍN ŠKOLENIA  TERMÍN SKÚŠKY  TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY  POZNÁMKA
28.11. – 02.12.2016 08.12.2016 24.11.2016 BA

 

Na školenie sa môžete prihlásiť:

  • telefonicky na čisle 0917 31 32 33
  • vyplnením prihlášky on-line na týchto stránkach
  • emailom: academy@dgsa.sk

Postup na podávanie žiadostí o vykonanie skúšky bezpečnostného poradcu RID nájdete na stránkach Dopravného úradu – Dívizia dráh a dopravy na dráhach