TERMÍN ŠKOLENIA  TERMÍN SKÚŠKY  TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY  POZNÁMKA
25.09. – 29.09.2017 03.10.2017 14.09.2017 BA

 

Na školenie sa môžete prihlásiť:

  • telefonicky na čisle 0917 31 32 33
  • vyplnením prihlášky on-line na týchto stránkach
  • emailom: academy@dgsa.sk

Postup na podávanie žiadostí o vykonanie skúšky bezpečnostného poradcu RID nájdete na stránkach Dopravného úradu – Dívizia dráh a dopravy na dráhach