Cenník školení bezpečnostných poradcov ADN

Typ školeniaCena za školenie
Základné školenie (všetky triedy okrem 1 a 7)550 €
Rozširovacie školenie na triedu 1250 €
Rozširovacie školenie na triedu 7250 €
Obnovovacie školenie základné (všetky triedy okrem 1 a 7)400 €
Obnovovacie školenie na triedu 1150 €
Obnovovacie školenie na triedu 7150 €

V cene sú zahrnuté učebné pomôcky, výtlačok Dohody ADN, Dohody ADR (alebo Poriadku RID) a predpisu CEVNI v slovenskom jazyku.
Školenie je ukončené záverečnou skúškou na Dopravnom úrade – Divízia vnútrozemskej plavby. Poplatok za vykonanie skúšky je 166 €.

Ako sa prihlásiť na školenie odborníkov ADN ?

Na školenie sa môžete prihlásiť:

Ako sa prihlásiť ?