Odborná príprava ku skúške Kapitán kategórie A

Pre uchádzačov o skúšku kapitán kategórie A (námorné cesty) organizujeme kurzy odbornej prípravy, ktoré pozostávajú z nasledujúcich okruhov:

  • SOLAS
  • MARPOL
  • COLREG 1972
  • Základy námornej navigácie (terestriálna navigácia)
  • Stavba a konštrukcia lode
Kapitánsky patent A

Príprava uchádzačov je smerovaná k odpovediam na skúšobné otázky, ktoré sú zverejnené na webových stránkach Dopravného úradu – Divízia vnútrozemskej plavby

Kurz odbornej prípravy je plánovaný tak, aby po týždennom kurze mali účastníci školenia dostatočný čas na samoštúdium (zvyčajne jeden týždeň). Pred záverečnou skúškou navyše organizujeme pre účastníkov nášho kurzu konzultácie, ktorých účelom je doplnenie informácií k skúšobným otázkam.

Cena kurzu odbornej prípravy je 450,- eur

Pre viacej informácií nás kontaktujte na tel. čísle 0917 31 32 33 alebo prostredníctvom emailu: academy@dgsa.sk

 

Podmienky pre vykonanie záverečnej skúšky nájdete tu.