ŠKOLENIE ADN / IMDG Code / RID v Bratislave

ŠKOLENIE ADN

Školenie ADN

Na základe poverenia Ministerstva dopravy a výstavby SR organizujeme a vykonávame školenia posádok riečnych plavidiel a bezpečnostných poradcov ADN v našom školiacom stredisku DGSA Academy v prístave Bratislava.

ŠKOLENIE IMDG Code

Školenie IMDG Code

Spoločnosť DGSA Academy, s.r.o. vykonáva školenie vnútrozemského personálu, ktorý sa účastní na preprave nebezpečného tovaru námornou dopravou. Typ tohto školenia je určený predovšetkým pre odosielateľov, zasielateľov a pracovníkov zasielateľských agentúr.

ŠKOLENIE RID

Školenie RID

Na základe poverenia Ministerstva dopravy a výstavby SR organizujeme a vykonávame školenia bezpečnostných poradcov RID v našom školiacom stredisku DGSA Academy prístave Bratislava.

V prípade ak potrebujete riešiť vo vašej spoločnosti pozíciu bezpečnostného poradcu môžete využiť ponuku našej spoločnosti DGSA Consulting s.r.o., ktorá sa špecializuje na poskytovanie služieb bezpečnostného poradcu pri preprave nebezpečných vecí a tovaru cestnou, železničnou, vnútrozemskou vodnou, námornou a leteckou dopravou v súlade s požiadavkami medzinárodných dohôd a dohovorov ADR, RID, ADN, IMDG Code a IATA DGR. Prenechajte Vaše starosti nám …

Generálni partneri

DGSA Bohemia
Somtrans
Danu Transport
ČSPL
Slovenská plavby a prístavy