Termíny školenia Kapitánsky patent A

Termín školeniaTermín záverečnej skúšky Dátum uzávierky prihláškyMiesto školenia
23.08.-27.08.2021
17.09.2021 – konzultácia pred skúškou
20.09.-23.09.202120.08.2021Bratislava