Ako sa prihlásiť na školenie odborníkov ADN

Krok 1

Vyberte si niektorý z termínov školení, ktoré sú uvedené na našich webových stránkach www.dgsa-academy.sk. Ak ste držiteľom platného osvedčenia ADN a máte záujem o obnovenie osvedčenia, preskočte kroky 2 a 3, pokračujte ďalej až krokom 4.

Krok 2

Stiahnite si prihlášku na skúšku, ktorá je dostupná na stránkach Dopravného úradu (k stiahnutiu tu). Prihlášku  vyplňte a odovzdajte osobne (Dopravný úrad – Divízia vnútrozemskej plavby, Prístavná 10, 821 09  Bratislava 2; bývalá Štátna plavebná správa) alebo zašlite poštou na adresu: Dopravný úrad – Divízia vnútrozemskej plavby, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava  spolu s uhradením správneho poplatku formou eKolku – viď krok 3.

Musíte dodržať termín podania prihlášky, t.j. 4 týždne pred dátumom skúšky (termíny skúšok nájdete na webových stránkach Dopravného úradu). V prípade, že prihlášku posielate poštou, je rozhodujúci dátum podania na pošte odoslania.

Krok 3

Správny poplatok sa uhrádza formou eKolku v hodnote 165,50 Eur, zakúpeného na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty. Zakúpený eKolok je potrebné doručiť osobne spolu s prihláškou na základné školenie (Dopravný úrad – Divízia vnútrozemskej plavby, Prístavná 10, 821 09  Bratislava 2; bývalá Štátna plavebná správa) alebo poštou na adresu: Dopravný úrad – Divízia vnútrozemskej plavby, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, taktiež do termínu podania prihlášky na skúšku, uvedeného na stránkach Dopravného úradu.

Krok 4

Vyplňte on-line prihlášku na našich webových stránkach, prihlásiť sa môžete aj telefonicky na čísle:

  • 0917 31 32 33 (zo zahraničia +421 917 31 32 33)

Krok 5

Úhradu poplatku za kurz je možné vykonať v hotovosti priamo na školení alebo prevodom vo výške podľa Vami vybraného kurzu. Údaje pre úhradu poplatku prevodom:

  • č. účtu: SK52 7500 0000 0040 1979 2018
  • variabilný symbol: 01
  • do poznámky pre príjemcu uveďte Vaše meno a priezvisko (napr. Ján NOVÁK)

Krok 6

Bude Vás kontaktovať naša asistentka pre vzdelávanie, ktorá Vám podá kompletné informácie týkajúce sa školenia odborníkov na plavidle.