Školenie posádok riečnych plavidiel – odborníkov na plavidle ADN

Na základe poverenia Ministerstva dopravy a výstavby SR vykonávame školenie odborníkov na plavidle v súlade s požiadavkami kap. 8.2 dohody ADN. Školenia prebiehajú v našich priestoroch v bratislavskom prístave. Garantujeme vysokú odbornosť, ktorú sme získali najmä praxou v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy. Máme prepracované materiály takým spôsobom, že sú ľahko pochopiteľné a najmä zapamätateľné. Praktické cvičenia prebiehajú výlučne v bazéne Pálenisko, účastníci kurzu majú tak možnosť overiť si teóriu z učebne v praxi na plavidle.

Školenie posádok riečnych plavidiel

Ponúkame nasledujúce typy kurzov odborníkov na plavidle:

  • základné školenie na prepravu suchého nákladu,
  • základné školenie na prepravu v tankových plavidlách typu N,
  • základné školenie kombinované na prepravu suchého nákladu a na prepravu v tankových plavidlách typu N,
  • obnovovacie školenie,
  • špecializované školenie na prepravu plynov v tankových plavidlách typu G,
  • špecializované školenie na prepravu chemikálií v tankových plavidlách typu C,
  • obnovovacie špecializované školenie (možné až po absolvovaní obnovovacieho školenia na prepravu v tankových plavidlách typu N, prípadne kombinovaného).

Účasť na základnom špecializovanom školení na prepravu plynov alebo chemikálií je podmienená preukázaním praxe minimálne jeden rok  na tankovom plavidle typu G (plyny) alebo tankovom plavidle typu C (chemikálie) počas obdobia dvoch rokov pred skúškou.

Katalóg otázok na skúšku je voľne dostupný na webových stránkach Dopravného úradu
Žiadosť o vykonanie skúšky odborníka na plavidle (iba pre základné školenia)

Ako sa prihlásiť na školenie odborníkov ADN ?

Na školenie sa môžete prihlásiť:

Ako sa prihlásiť ?