Ciba e ChemOilNa základe poverenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zabezpečujeme a vykonávame školenie bezpečnostných poradcov RID v súlade s požiadavkami Poriadku pre medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru železničnou dopravou (Poriadok RID). Školenia organizujeme v našom školiacom stredisku v Žiline, ktoré okrem učebných priestorov ponúka aj možnosť ubytovania.  Kurzy sú založené na odborných skúsenostiach lektorov z praxe a na prepracovanej metodike prípravy absolventov kurzu.

Absolventi po úspešnom zložení skúšky pred komisiou Dopravného úradu – Divízia dráh a dopravy na dráhach získajú osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na všetky triedy s platnosťou 5 rokov. Osvedčenie je platné a akceptovateľné vo všetkých členských štátoch COTIF.

Na školenie sa môžete prihlásiť:

  • telefonicky na čisle 0917 31 32 33
  • vyplnením prihlášky on-line na týchto stránkach
  • emailom: academy@dgsa.sk

V prípade že riešite pozíciu bezpečnostného poradcu RID môžete využiť služby našej spoločnosti DGSA Consulting, s.r.o,  ktorá ponúka služby externého bezpečnostného poradcu RID