Práca s nezávislým dýchacím prístrojom

Nezávislý dýchací prístroj sa používa na plavidlách v prípade potreby vstupu do priestoru pod palubou s nízkou hladinou kyslíka v atmosfére. Bežný objem kyslíka vo vzduchu je 20,9%, relatívne bezpečná hladina pri vstupe do priestoru je aj 19% kyslíka. Avšak v tomto prípade nie je povolené pracovať v takomto priestore.

Nezávislý dýchací prístroj nepatrí do povinnej výbavy plavidla a jeho posádky. Ak sa však na palube nachádza, musia byť k dispozícii najmenej dva nezávislé dýchacie prístroje. Podľa 7.2.3.1.6 ADN osoba, ktorá vstupuje do oblasti s nezávislým dýchacím prístrojom, musí byť istená lanom a pod dohľadom inej osoby, ktorá má k dispozícii rovnaké vybavenie. Ďalej podľa čl. 1.3.2.2.4 ADN osoba, ktorá používa nezávislý dýchací prístroj, musí byť poučená o používaní a údržbe zariadenia a musí byť schopná zvládnuť zvýšenú fyzickú námahu. Po tomto poučení musí nasledovať praktická príprava.

Naša spoločnosť vykonáva jednodňový výcvik, po ktorom nasleduje praktická príprava pre členov posádky plavidiel. Výcvik pozostáva z teoretickej časti, ktorá sa uskutočňuje v tréningovej miestnosti a praktickej časti na palube plavidla. Účastníci výcviku sa naučia používať dýchacie prístroje, ako skontrolovať zariadenie pred použitím, ako naplánovať čas na prácu s dýchacím prístrojom založeným na minimálnej ventilácii pľúc, ako aj v kritických situáciách a pod.. Pri praktickom výcviku, účastníci vyvíjajú fyzickú námahu s dýchacím prístrojom, na základe ktorého sa nastavuje ich úroveň pľúcnej ventilácie. Táto úroveň je zaznamenaná v osvedčení o absolvovaní. Certifikát je napísaný v českom alebo slovenskom jazyku a v anglickom jazyku.

Výcvik na práce s nezávislým dýchacím prístrojom je možné absolvovať buď po absolvovaní našich pravidelných kurzov ADN alebo v inom termíne, na ktorom možno dohodnúť na: academy@dgsa.sk alebo na: +421 917 31 32 33.

Dýchací prístroj