Cenník školení odborníkov na plavidle ADN

Typ školeniaCena za školenie
Základné školenie na prepravu suchých nákladov *260 €
Základné školenie na prepravu v tankových plavidlách typu N *260 €
Základné školenie kombinované (suchý náklad a tankové plavidlá typu N) *325 €

Špecializované školenie na prepravu v tankových plavidlách typu C *165 €
Špecializované školenie na prepravu v tankových plavidlách typu G *165 €

Obnovenie osvedčenia na prepravu suchých nákladov220 €
Obnovenie osvedčenia na prepravu v tankových plavidlách typu N220 €
Obnovenie osvedčenia kombinované (suchý náklad a tankové plavidlá typu N)260 €

Obnovenie osvedčenia špecializovaného na prepravu chemikálií alebo plynov
(určené iba pre žiadateľov, ktorí nemajú ako doložiť prax).
100 €

* Typ tohto kurzu je ukončený záverečnou skúškou na Dopravnom úrade – Divízia vnútrozemskej plavby. Poplatok za vykonanie skúšky je 165,50 €.
Pozri viac informácií …

Ako sa prihlásiť na školenie odborníkov ADN ?

Ako sa prihlásiť ?

Na školenie sa môžete prihlásiť: