Cenník školení odborníkov na plavidle ADN

Typ školeniaCena za školenie
Základné školenie na prepravu suchých nákladov *320 €
Základné školenie na prepravu v tankových plavidlách typu N *320 €
Základné školenie kombinované (suchý náklad a tankové plavidlá typu N) *370 €

Špecializované školenie na prepravu v tankových plavidlách typu C *250 €
Špecializované školenie na prepravu v tankových plavidlách typu G *250 €

Obnovenie osvedčenia na prepravu suchých nákladov270 €
Obnovenie osvedčenia na prepravu v tankových plavidlách typu N270 €
Obnovenie osvedčenia kombinované (suchý náklad a tankové plavidlá typu N)320 €


* Typ tohto kurzu je ukončený záverečnou skúškou na Dopravnom úrade – Divízia vnútrozemskej plavby. Poplatok za vykonanie skúšky je 166 €.
Pozri viac informácií …

Ako sa prihlásiť na školenie odborníkov ADN ?

Ako sa prihlásiť ?

Na školenie sa môžete prihlásiť: