Cenník školení odborníkov na plavidle ADN

Typ školeniaCena za školenie
Základné školenie na prepravu suchých nákladov *240 €
Základné školenie na prepravu v tankových plavidlách typu N *240 €
Základné školenie kombinované (suchý náklad a tankové plavidlá typu N) *300 €
Špecializované školenie na prepravu v tankových plavidlách typu C *150 €
Špecializované školenie na prepravu v tankových plavidlách typu G *150 €
Obnovenie osvedčenia na prepravu suchých nákladov200 €
Obnovenie osvedčenia na prepravu v tankových plavidlách typu N200 €
Obnovenie osvedčenia kombinované (suchý náklad a tankové plavidlá typu N)240 €
Obnovenie osvedčenia na prepravu v tankových plavidlách typu N + špecializované školenie na prepravu v tankových plavidlách typu C alebo G *300 €
Obnovenie osvedčenia kombinované (suchý náklad a tankové plavidlá typu N) + špecializované školenie na prepravu v tankových plavidlách typu C alebo G *340 €
Obnovenie osvedčenia na prepravu v tankových plavidlách typu N + obnovenie osvedčenia na prepravu v tankových plavidlách typu C alebo G270 €
Obnovenie osvedčenia kombinované (suchý náklad a tankové plavidlá typu N) + obnovenie osvedčenia na prepravu v tankových plavidlách typu C alebo G300 €

* Typ tohto kurzu je ukončený záverečnou skúškou na Dopravnom úrade – Divízia vnútrozemskej plavby. Poplatok za vykonanie skúšky je 165,50 €.
Pozri viac informácií …

Ako sa prihlásiť na školenie odborníkov ADN ?

Ako sa prihlásiť ?

Na školenie sa môžete prihlásiť: